RDG, kurumsal eğitim alanında işini titizlikle yürüten, eğitimde niteliğe büyük önem veren öncü markalardan biridir. Kurumsal dünyanın ihtiyaçlarını analiz ederek sürekli yeni eğitmen ve eğitimleri bünyesine katar. RDG, bünyesine kattığı nitelikli eğitimlerin doğru hedef kitleye ulaşması için kapsamlı bir çalışma yürütür. Sahip olduğu kurumsal network sayesinde bu eğitimlerin ihtiyaç duyan çalışanlara ulaşmasını kolaylaştırır. RDG,'ın kapıları, alanında deneyim sahibi ve uzman eğitmenlere her daim açıktır. Siz de geliştirdiğiniz kurumsal eğitim içeriklerinin doğru hedef kitleye ulaşmasını istiyorsanız RDG, eğitmeni olmak için başvuruda bulunabilirsiniz. RDG, size kaliteli bir eğitim organizasyonunda eğitim verme imkanının  yanı sıra bir çok başka avantaj sağlar.

RDG, Eğitmeni Olmanın Sağlayacağı Avantajlar
  • Eğitim vermek başlı başına meşakkatli ve donanım gerektiren bir iştir. Bir eğitmenin nitelikli bilgi aktarımını gerçekleştirebilmesi için yalnızca eğitim içeriğine odaklanması gerekir. Bir eğitim organizayonu ise çok sayıda görünmez detaydan oluşur. Eğitim sürecinin nitelikli bir biçimde gerçekleşmesi, bu görünmez detayların iyi bir organizasyonla temin edilmesini gerektirir. Eğitim için gerekli mekanın koşulları, eğitim için gerekli araç ve gereçlerin temini, katılımcıların ihtiyaçları ve konforu eğitim sürecinin verimliliğini arttıran önemli parametrelerdir. RDG, organizasyonunu üstlendiği tüm eğitimlerde bu detaylara titizlike eğilir. Eğitim sürecinin kusursuz gerçekleşmesi için tüm koşulları yerine getirir. Bir RDG, eğitmeni, hiç bir zaman bu detaylara kafa yormak zorunda kalmaz ve yalnızca vereceği eğitime odaklanır. RDG,'ın kendisine kusursuz ve profesyonelce organize edilmiş bir eğitim ortamı sunacağını bilir.

  • Bir eğitim içeriğini, o eğitime ihtiyaç duyanlarla buluşturmak başlı başına disiplinli bir çalışma gerektirir. RDG, sahip olduğu network sayesinde bu çalışmayı yürütür. Hiçbir RDG, eğitmeni, kendi eğitiminin hedef kitleye ulaştırılması için mesai harcamak zorunda kalmaz. Böylece tüm enerjisini vereceği eğitimin daha nitelikli hale gelmesi için kullanabilir.

  • İçinde bulunduğumuz bilgi çağı nedeniyle kurumsal dünyanın eğitim alanındaki ihtiyaçları sürekli değişkenlik gösterir. Kurumların kendi iç dinamiklerinden kaynaklı olarak eğitim içeriklerinde spesifik konulara ağırlık verilmesi gerekebilir. RDG, ilişkide olduğu kurumsal firmaların yetkilileriyle sürekli sıcak temas halindedir. Onları tanımaya, ihtiyaçlarını doğru anlamaya büyük önem gösterir. RDG, bu yöntemle elde ettiği verileri birlikte çalıştığı eğitmenler ile paylaşır. Bu sayede onların eğitim içeriklerinin geliştirilmesine katkı sunar. RDG, yürüttüğü çalışmalarla kurumsal dünyayı sürekli içeriden görme şansına sahiptir. Bu da yeni gelişen ihtiyaçları tespit edebilme konusunda büyük bir avantaj sağlar. Birlikte çalıştığı eğitmenlerle bu tespitleri paylaşarak onlara kurumsal dünyada büyük karşılık bulacak yeni eğitim içerikleri konusunda tavsiyelerde bulunur.

RDG, sağladığı tüm bu avantajlara karşılık, bünyesinde yer almak isteyen eğitmenlerde yetkinlik, tecrübe, şeffaflık, iş birliğine açık olma ve samimiyet gibi özellikleri göz önünde bulundurur.